Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020-02-16 18:00

25 JAN 2020 15:27
Väkommen till NIK:s årsmöte på Tunet söndagen den 16 februari 2020 kl. 18:00
  • Uppdaterad: 25 JAN 2020 15:27

Dagordning enl. nedan

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6.a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
6.b) förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Val av
11.a) föreningens kassör för en tid av två (2)år;
11.b) en övrig ledamot i styrelsen för en tid av två (2)år;
11.c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
11.d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
11.e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor.

Skribent: Kansliet
Epost: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

gräsroten

  

 

lundgrens

  

bingo

Postadress:
Näsvikens IK
Tussmorvägen 4
82465 Näsviken

Besöksadress:
Tussmorvägen 4
82465 Näsviken

Kontakt:
Tel: 065030560
E-post: This is a mailto link

Se all info